Historie

Samostatné Oddělení klinické logopedie vzniklo ve Fakultní nemocnici Olomouc v únoru roku 2000. V předchozích letech byla péče o poruchy komunikace u dospělých pacientů prováděna na neurologické klinice a péče o děti s vadami a poruchami komunikace byla soustředěna na ORL klinice. Od roku 2000 je péče o děti i dospělé prováděna v rámci samostatného oddělení.

Od roku 2001 pořádáme celostátní předatestační kurzy v rámci postgraduálního vzdělávání klinických logopedů - garantováno AKL ČR (Asociace klinických logopedů) a IPVZ.

Přednášková a výuková činnost pro Lékařskou, Pedagogickou fakultu a fakultu Lékařských věd UP v Olomouci.