Jakou péči poskytujeme

  • Poskytujeme komplexní péči o dětské i dospělé pacienty s poruchami řečové komunikace a polykání.
  • Provádíme odbornou diagnostiku i systematickou dlouhodobou terapii.
  • Péči zajišťujeme formou ambulantní i konziliární, tedy docházením za pacienty hospitalizovanými na nejrůznějších klinikách a odděleních FNOL.
  • Úzce spolupracujeme s lékaři i nelékařskými zdravotníky specializovanými v pediatrii, neurologii, rehabilitaci, geriatrii, neurochirurgii, ORL a foniatrii, klinické psychologii, psychiatrii, onkologii, interních oborech.
  • Dbáme na spolupráci s rodinami našich dětských i dospělých klientů.
  • Intervenci zahajujeme na žádost odborného či praktického lékaře.
  • Naše péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

AMBULANCE PRO DĚTI

Zajišťuje komplexní logopedickou péči o děti s opožděným vývojem řeči, nesprávnou artikulací, poruchou plynulosti mluveného projevu, narušenou komunikační schopností v důsledku sluchové vady, mentální retardace či poruchy autistického spektra. Současně nabízí pomoc i dospělým, u nichž dosud přetrvávají řečové potíže vzniklé v dětství (nejčastěji špatná výslovnost či zadrhávání).

AMBULANCE PRO DOSPĚLÉ

Provádí diagnostiku a terapii poruch řeči a polykání po cévních mozkových příhodách, úrazech a operacích hlavy a krku, u nádorových a neurodegenerativních onemocnění. Cílem je obnovit poškozené funkce nebo alespoň zmírnit komunikační a polykací obtíže pacienta a podpořit jeho dorozumívání s okolím.