Kde pracujeme

  • Na lůžkových odděleních FNOL, kam docházíme za pacienty na žádost ošetřujícího lékaře a provádíme zde vyšetření a terapii poruch řeči a polykání (obvykle již v akutní fázi onemocnění).
  • V našich ambulancích zajišťujeme vyšetření kortikálních funkcí, artikulace a polykání a jejich intenzivní terapii pro pacienty, kteří pokračují v péči zahájené již za hospitalizace ve FNOL, i pro klienty nové – zapotřebí je pouze doporučení od praktického či jiného odborného lékaře.
  • V Poradně pro poruchy polykání při ORL klinice jsme součástí týmu při flexibilním endoskopickém vyšetření polykání (FEES); tato metoda je určena pro hodnocení patologie polykání s následným nácvikem rehabilitačních manévrů jako prevence aspirace (vdechnutí potravy do dolních cest dýchacích).
  • Při tzv. awake operacích mozku na Neurochirurgické klinice, kdy v průběhu chirurgického odstraňování nádoru klinický logoped monitoruje řeč a hybnost u pacienta při vědomí, aby nedošlo k nežádoucímu poškození těchto funkcí.