Kliničtí logopedi

Dětská ambulance

Mgr. Monika Plhalová 
tel.: 588 444 195, 738 254 195
Mgr. Amálie Jahodová
tel. 588 442 134,738 252 134
e-mail: amalie.jahodova@fnol.cz 

Ambulance pro dospělé pacienty

Mgr. Lenka Dubová
tel.: 588 442 255, 738 252 255
e-mail: lenka.dubova@fnol.cz 
PaedDr. Miloslava Čecháčková
tel.: 588 443 446, 738 253 446
e-mail: miloslava.cechackova@fnol.cz 
Mgr. Irena Polášková
tel.: 588 443 439, 738 253 439
e-mail: irena.polaskova@fnol.cz
Mgr. Lenka Smělá
tel. 588 444 196, 738 254 196
email: lenka.smela@fnol.cz