Logopedie umí víc než jen naučit děti správně vyslovovat. Pomáhá i dospělým

21. 6. 2019

Logoped jako ten, kdo učí malé děti, aby správně vyslovovaly písmena „r“ či „ř“. Takové je všeobecné a mezi lidmi rozšířené povědomí o roli logopedie. Jenže úloha klinické logopedie je podstatně širší a rozhodně se neomezuje jen na dětské pacienty. Na Oddělení klinické logopedie Fakultní nemocnice Olomouc například vracejí řeč lidem po mozkových příhodách či těžkých zraněních. A nově třeba pomáhají i pracovníkům v profesích, u nichž je potřeba umět dobře komunikovat s klienty.

Klinický logoped je zdravotnický pracovník-nelékař, který je oprávněn samostatně zajišťovat specializovanou péči o dospělé i děti s poruchami a vadami komunikačního procesu. „Naše oddělení provádí logopedickou a diferenciální diagnostiku pro následnou terapii a její výsledky poskytuje dalším odborníkům. Diagnostikujeme a provádíme logopedickou terapii všech poruch a vad řeči, hlasu i sluchu u dospělých i dětí. Využíváme přitom podpůrné psychoterapeutické metody, jako jsou relaxační cvičení nebo muzikoterapie. Důležité je také navázat kontakt s pacientem a jeho rodinou, který je založen na bázi vzájemné důvěry. Vždy se snažíme o to, aby měl pacient osobní a aktivní přístup k léčbě a byl maximálně motivován k dosaženým pokrokům,“ říká primářka Oddělení klinické logopedie FN Olomouc PaedDr. Miloslava Čecháčková.

Nejvýznamnější skupinou pacientů, s níž její tým pracuje, jsou lidé po cévní mozkové příhodě, s traumaty centrální nervové soustavy či trpící neurodegenerativními nemocemi. „Aktuálně nově otevíráme i další ambulanci pro děti s vadami a poruchami řeči, sluchu a hlasu. Ambulantně rovněž provádíme diagnostiku a terapii plynulosti řečového projevu u dětí a dospělých s poruchami typu koktavosti či breptavosti. Důležitou součástí naší činnosti je také péče o dospělé i dětské pacienty s ORL diagnózami, a to včetně pooperační péče, a v neposlední řadě i spolupráce s oddělením geriatrie naší nemocnice při stimulaci paměťových a následně komunikačních schopností seniorů,“ vypočítává primářka Čecháčková a doplňuje, že logopedická péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Oddělení klinické logopedie se pod jejím vedením snaží reagovat i na nové a aktuální požadavky veřejnosti. „Takovým je v současné době třeba právě nácvik komunikačních schopností pracovníků v řemeslných profesích, kteří mají zábrany a obtíže v komunikaci s klienty. Vždyť i řemeslník by měl umět adekvátně hovořit se svými zákazníky. A umíme pomoct i pacientům s problémy, u nichž zpočátku nejsou nápadné řečové obtíže, nicméně přesto tito lidé mohou mít problémy s výbavností slov, krátkodobou pamětí, porozuměním čtenému textu a podobně. Zkušený klinický logoped totiž během vyšetření zjistí i skryté obtíže, které pacientovi ztěžují komunikaci. Každopádně jsem přesvědčena o tom, že každý člověk má moc změnit svůj život a každá nemoc může být počátkem jeho nové etapy,“ uzavírá PaedDr. Miloslava Čecháčková.