Mluví vaše dítě později nebo mluví málo? Můžete se obrátit na Oddělení logopedie FN Olomouc

5. 9. 2019

Strmý nárůst počtu dětí, které kvůli potížím s mluvením a výslovností chodí na logopedii, zaznamenávají odborníci z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Z jejich údajů vyplývá, že za deset let, mezi roky 2007 a 2017, se počet těchto pacientů zvýšil o 26 132 na celkových 156 771. Statistiky také potvrzují, že přibývá žáků s vadami řeči v základních školách. V roce 2018 jich podle informací z ministerstva školství bylo 7202, což představuje zhruba trojnásobek počtu před deseti lety.

Pokud vaše dítě patří do této početné skupiny, Fakultní nemocnice Olomouc a její Oddělení klinické logopedie vám nabízí pomoc. Na základě doporučení pediatra (případně foniatra či neurologa) klinický logoped vaše dítě vyšetří, stanoví diagnózu (opožděný vývoj řeči, dyslalie, dysfazie, koktavost ad.) a povede terapii v naší ambulanci.

Mezi nejčastěji diagnostikované obtíže u dětí patří:

 • Vaše dítě mluví později než jeho vrstevníci.
 • Mluví málo nebo netvoří věty a má už 3 roky.
 • Není mu rozumět.
 • Špatně vyslovuje některé hlásky.
 • Zadrhává se.

 Příklady terapie:

 • rozvoj slovní zásoby a tvorba vět,
 • stimulace zrakového a sluchového vnímání a rozlišování,
 • nácvik motoriky mluvidel,
 • nácvik výslovnosti hlásek (k vyvození hlásky R využití rotavibrátoru),
 • předškolní příprava dítěte,
 • grafomotorická cvičení.

Jak se objednat do logopedické ambulance pro děti?

Podrobnosti zjistíte ZDE.